congratulate! There are more than 100 certified personnel in the national food label audit
By: Date: 2022-07-26 Categories: chinesefood Tags: ,
  Food partner online news In late November 2021, the food partner network released and implemented the enterprise standard”evaluation specification for vocational skill level certificate of food label auditors”, and based on this, it carried out curriculum development and training assessment organization.
 
Since the release of the standard, nearly 400 people have signed up for the job skills training of food label auditors and applied for certificates.
 
In June and July, food partner network held two offline training and assessment in Guangzhou and Hangzhou, with a total of 70 participants. So far, a total of 116 participants have obtained corresponding job skill certificates.
 
There are more than 100 food label auditors with”certificates” in China!
congratulate! There are more than 100 certified personnel in the national food label auditimage
The list of certified personnel is published as follows:(sorted by initials)
 
 Congratulations to the following personnel for obtaining the post skill level certificate of senior food label Auditor:
 
Lu Runsen, Bao zuobao, Cai Yali, Zeng Danhua, Zeng min, Chen Shaoping, Chen Youyun, Chen Zhenqiang, Cheng Lihong, Cheng Xinyi, Deng Meichao, Du Xiaoqing, Fang Xiang, Gao Yue, Guo Zhihao, Han Hong, He Mei, Hu Chenchen, Hu Defeng, Hu Qiong, Huang Xiahui, Jiang Hongfeng, Jiang Shi, LAN Wenli, Li Xiaoli, Li Chun, Li Linchun, Li Qiaoyan, Li Wenjun, Li Xiangju, Li Yanzhen, Liang Bingyan, Liang Liyan, Liang Shusong Liao Liyan, Lin Jingya, Liu Fangyu, Liu Shu, Liu Siyu, Liu Wei, Lu Yuting, Ma Wentao, Ma Zena, Mai Haining, Nie Yongwang, Qi Yonghai, Ruan Xiaoqing, Shen Qian, Shu Jin, Su Jiajie, sun Changxiang, sun Jiahao, sun Xiangjie, sun Yalu, sun Zifeng, tengyuxin, Tu Jinjing, Wang Yenan, Wang Jia, Wang Jiayan, Wang Liwei, Wang Peipei, Wang Shuai, Wang song, Wang Wei, Wang Weiyu, Wang Xiaoni, Wang Zilin, Wei Tianfang Wu Jiaming, Xie Hongli, Xue Yuping, Yang Defang, Yu Feifei, Zhang Jingxin, Zhang Qian, Zhao Cuihong, Zhao Guangyong, Zheng Faya, Zhou Haiyan, Zhou Huifang, Zhou Xiangyun, Zhu Haiying, Zhu Hong, Zhu Huiwen
 
  Congratulations to the following personnel for obtaining the post skill level certificate of intermediate food label Auditor:
 
Chen Lai, Chen Li, Deng Xiaoting, Ding Lei, Feng yunyun, Gu Jiewen, Han Jiping, Hu Tingting, Huanghe Zhou, Huang Huijuan, Jian Lifang, Jiang Wen, Li Qian, Li Xiaoyu, Liang Yushan, Lin Xinxin, Liu Mengru, Liu Qi, Liu Yuemin, Lu Xiangyang, Meng Guoqing, Ren canxia, sun Suo, Wang Xuting, Wu Quansheng, Zhou Yan
 
  Congratulations to the following personnel for obtaining the post skill level certificate of primary food label Auditor:
 
Hu Xin, Xu Weilong
 
For more information about certificate application and training assessment, please contact Mr. Sheng at 13370912395
congratulate! There are more than 100 certified personnel in the national food label auditimage(1)